Site-ul www.lectiidemachiaj.com este administrat de S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L cu sediul social pe Str. Gheorghe Lazăr nr. 17, birou 19, Timișoara, Timis, având codul de înregistrare fiscal RO 33264106, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/ 1434/2014.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă.

1.      Informații personale

Furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data nașterii, număr de telefon/fax, adresa (domiciliu/reședinta), e-mail. 

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul "Date personale" din "Contul meu". Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Atunci când vă creați un cont pe www.lectiidemachiaj.ro, veți primi comunicări comerciale din partea noastră doar în măsura în care v-ați dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.
Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către client.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea clienților privind situația contului lor, informarea privind evoluția și starea comenzilor.
Completarea formularelor de pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L și cu utilizarea și prelucrarea datelor de către aceasta.

Vă sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Aveți dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Puteți solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

Dacă vom constata ca datele introduse nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau dezactiva contul dumneavoastră.

2. Copyright

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. declară pe propria răspundere faptul că întreg conținutul site-ului www.lectiidemachiaj.com este original și că toate resursele folosite (imagini de produs, specificații, video, text etc.) sunt folosite cu acceptul sursei (producători, furnizor etc.), fără să încalce legea dreptului de autor.

Întregul conținut al site-ului www.lectiidemachiaj.com - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - sunt proprietatea S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. și a furnizorilor săi și sunt apărate de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

Pentru raportarea oricăror cazuri de încălcare a drepturilor de autor vă punem la dispoziție adresa de e-mail contact@lectiidemachiaj.com.

 

3. Accesul la site

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. garantează oricărui utilizator accesul în interes personal pe site-ul www.lectiidemachiaj.com

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. declară pe proprie răspundere că interzice în mod explicit și va interzice prin orice mijloace tehnice și legale aflate la dispoziția sa:

·         descărcarea sau modificarea parțială sau integrală a site-ului www.lectiidemachiaj.com,

·         reproducerea parțială sau integrală a site-ului, copierea, vinderea sau exploatarea informațiilor din site în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare oricăror interese ale S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului www.lectiidemachiaj.com.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.lectiidemachiaj.com SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.lectiidemachiaj.com, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.lectiidemachiaj.com ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA LEGALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

 

4. Descrierea produselor

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. declară pe propria răspundere că produsele pe care le vinde sunt produse originale. Produsele originale sunt oferite întocmai după cum sunt prezentate și oferite de producătorul lor, în limita stocului disponibil.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. nu poate garanta disponibilitatea în stoc, în orice moment, a tuturor produselor prezentate.  În cazul comandării unuia sau a mai multor produse indisponibile vă vom informa despre indisponibilitatea acestora.  Orice sume plătite în avans - fără a fi primit o confirmare a comenzii - vor fi rambursate în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile, în cazul în care nu putem onora comanda.

Cu acordul consumatorului, S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate și preț echivalente cu cele solicitate inițial, în cazul indisponibilității produsului sau serviciului comandat. În caz contrar, se va recurge la rambursarea sumei plătite de către consumator în termen de maxim 7 zile.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, fără a crea obligații contractuale; cu toate precauțiile luate de S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L.

Produsele livrate pot diferi ușor de imagini în ceea ce privește culoarea, accesoriile, aspectul general, particular, etc., caz în care orice cumpărător poate renunța la achiziție. S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. declară faptul că toți producătorii produselor originale vândute prin intermediul site-ului www.lectiidemachiaj.com și-au rezervat dreptul să modifice specificațiile tehnice și comerciale ale produselor fără notificare prealabilă.

Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în colaborare cu reprezentanții mărcilor respective în România. Descrierile produselor prezentate în magazinul nostru sunt identice cu cele puse la dispoziția noastră de către reprezentanții fiecărei mărci în parte. Acestea corespundeau realității în momentul introducerii lor în website. S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele omisiuni, greșeli sau modificări apărute.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru buna funcționare a surselor externe de conținut către care se fac trimiteri, nefiind în nici un fel implicată în gestionarea acestora - și își rezerva dreptul de a bloca accesul prin intermediul acestui site către acele domenii de pe internet care pot avea conținut ilegal sau dăunător.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. nu răspunde de eventualele defecțiuni ale produselor cumpărate de la magazinele sale. Toată responsabilitatea acestor defecțiuni și repararea lor revine în sarcina producătorului, importatorului și a service-ului autorizat de acesta.

Valoarea maximă a obligațiilor companiei S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de la acest client.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. nu este răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, referitoare inclusiv dar nelimitat la: profitul nerealizat, imposibilitatea de utilizare sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
a) posibilitatea sau imposibilitatea accesării website-ul de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp;
b) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
c) accesul neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
d) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
e) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment întreg conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.

5. Prețuri

Prețurile produselor prezentate pe site sunt exprimate în lei și includ TVA. Prețul de achiziție al produselor prezentate pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării comenzii.

În cazul în care prețul sau alte detalii referitoare la produs au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea produsă, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Termenul de valabilitate al prețurilor și ofertei este cel menționat pe site-ul www.lectiidemachiaj.ro. În lipsa unei mențiuni, preturile pot fi oricând modificate. De asemenea, prețurile pot suferi modificări zilnice, în funcție și de evoluția cursului valutar anunțat de Banca Națională a României.

Toate ofertele și promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile.

6. Livrarea produselor

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. își rezervă dreptul de a valida comenzile prin contactare telefonică înainte de onorarea lor.

·         Nu se va accepta decât o adresă de livrare pentru fiecare comandă.

·         Livrarea se va efectua în termenul de livrare confirmat la data validării telefonice a comenzii.

·         La livrare este necesară semnătura de primire după verificarea conținutului pachetului în prezența curierului.

·         Orice reclamație ulterioară în legătură cu lipsa unor elemente din pachetul primit nu poate fi acceptatată.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de aceasta, care includ: indisponibilitatea la producător, acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menționată, curierul nostru va face încă o încercare de a livra, după care comanda va fi returnată, clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea produselor comandate.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. își rezerva dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în baza de date, sau afișate greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

7. Plata produselor

Plata produselor comandate se poate efectua în avans sau cel mai târziu la livrarea produselor.

S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. își rezervă dreptul ca, în cazul în care furnizorii produselor solicită acest lucru, să solicite plata în avans a unei părți a valorii produselor.

Plata în avans se poate realiza prin dispoziție de transfer sau ordin de plată, în baza unei facturi proformă în contul IBAN:  RO92INGB0000999904392482. Dovada plății trebuie trimisă către S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. la adresa de e-mail contact@lectiidemachiaj.com. Aceste comenzi vor începe a fi procesate numai după încasarea avansului.

În cazul în care suma achitată în avans este mai mare decât valoarea produselor comandate, diferența va fi restituită imediat clientului.

Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea produselor comandate, clientul va trebui să achite diferența în momentul livrării.

Pentru aceasta ultimă situație, ca și pentru plata la livrare, produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.

În situația în care se plătește un avans, iar produsele nu se mai ridică de către dvs din motive ce nu țin de S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L., avansul nu va mai fi restituit.

Metodele de plată disponibile pe site-ul www.lectiidemachiaj.ro sunt următoarele:

·         Plata cu numerar la livrare - Ramburs

Plata comenzii se face cu numerar, în momentul primirii produselor, direct la agentul firmei de curierat, care va emite și chitanța aferentă încasării. 

·         Ordin de plată

Plata prin OP (ordin de plată) se face în baza Facturii Proformă emisă în momentul efectuării comenzii, fără nici un cost asociat transferului de bani, în afara celui perceput de banca plătitorului.

Livrarea produselor se va face după confirmarea plății. Transmiterea unei copii a OP-ului la contact@lectiidemachiaj.com urgentează livrarea produselor.

8. Garanția produselor

Produsele cumpărate prin intermediul acestui site au o garanție între 12-60 luni din momentul achiziției, în funcție de furnizorul fiecărei mărci în parte. Fiecare produs este însoțit de Certificatul de garanție al producătorului sau de Certificatul de garanție emis de S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru orice problemă apărută în perioada de garanție și nerezolvată de departamentele service menționate în certificatul de garanție care însoțește produsele, vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail contact@lectiidemachiaj.com

9. Litigii

La data de 9 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, care prevede ca toți comercianții din Uniunea Europeana care încheie contracte de vînzare sau de prestare servicii online trebuie să furnizeze pe paginile lor web un link electronic către platforma SOL (=instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din tranzacțiile online): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui site va fi rezolvat pe cale amiabila. În cazul în care nu s-a reușit rezolvarea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanței.

Pentru orice problemă apăruta în relația cu S.C. KSANA ART AND COLOUR S.R.L. vă stăm cu plăcere la dispoziție, la numărul de telefon 074 3344 176 și la adresa de e-mail contact@lectiidemachiaj.com .

10. Politica de retur

Ne dorim să fiți pe deplin multumiți de produsele cumpărate din magazinul nostru online. Dacă, din anumite motive, nu sunteți pe deplin satisfăcut de articolele achiziționate le puteți returna, iar noi vă vom înapoia contravaloarea comenzii dumneavoastră. 

Aveți dreptul de a returna orice produs în termen de 14 zile calendaristice de la recepția acestuia și puteți solicita returnarea sumei de bani sau schimbarea cu un alt produs. În ambele cazuri, valoarea în bani returnată sau produsul înlocuit se refera strict la costul produselor, excluzând taxele de expediție. 

La retur sunt acceptate doar produsele care respectă întocmai forma în care au fost livrate, însoțite de factura de achiziție.

Nu se admit la retur:

  • Produse care au fost desfăcute
  • Produse care au fost testate/utilizate
  • Produse care nu au etichetele intacte, au sigilii rupte ori șterse
  • Produse achiziționate de la alte magazine 
  • Produse neînsoțite de documentele ce dovedesc achiziția (factură sau bon fiscal)

Aceste măsuri sunt specifice produselor cosmetice întrucât termenul de valabilitate al acestora se calculează începând cu prima deschidere a ambalajului, iar odată cu utilizarea/testarea lor apare riscul transmiterii de viruși prin transferul produsului altei persoane.

Procedeul de returnare al produselor

Pentru a realiza returul unui produs asigurați-vă că produsul corespunde întocmai condițiilor de mai sus.

·         Scrieți-ne la adresa  contact@lectiidemachiaj.com un e-mail în care ne informați de retur și motivul acestuia și anexați o copie a facturii sau informații prin care putem identifica achiziția dumneavoastră.

·         În e-mail aveți opțiunea de a atașa formularul de retur furnizat de TRUSTED.ro pe care îl găsiți aici. Formularul de retur este doar un model și nu este obligatoriu.

·         De asemenea, vă rugăm să menționati dacă doriți înlocuirea produsului sau restituirea sumei de bani. 

·         Ambalați produsul corespunzător pentru ca acesta să fie ferit de șocuri ce pot apărea în timpul transportului. Produsele care ajung retur în forma alterată datorată ambalării necorespunzătoare nu vor putea beneficia de garanția returnării.

·         Expediați coletul la adresa:  Str. Gheorghe Lazăr  nr. 17, birou 19, Timișoara, Timiș prin serviciul de curierat rapid sau prin Poșta Română.

După recepționarea coletului veți fi contactat de un membru al echipei care se va ocupa de returul produsului dumneavoastră.

Conform OUG 34/2014 rambursarea contravalorii unui produs returnat va fi făcută în termen de 14 zile calendaristice de la primirea notificării de retragere de la client. În anumite situații ne rezervăm rambursarea până când primim coletul sau până când clientul trimite o confirmare că a expediat coletul, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Rambursarea se va face într-un cont IBAN în RON indicat de client.

În cazul înlocuirii cu un alt produs, acesta va fi expediat în cel mai scurt timp posibil (în măsura în care este disponibil în stoc). În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare vă vom anunța cu privire la termenul estimat de finalizare al livrării.

Dacă produsul sau serviciul nu mai este disponibil, vă vom informa despre această indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate să fie rambursate în termen de 14 zile calendaristice.

11. Procedură de rezolvare a reclamațiilor

Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită cu Oxana Novacovici, business owner Lectii de machiaj, la adresa de e-mail oxana.bocancea@gmail.com cu subiectul: Rezolvare reclamație.
Sesizările vor fi soluționate în cel mai scurt timp, în maxim 12h de la momentul când primim reclamația, în intervalul orar 10:00 - 18:30.